HANDSLAGET

Avtalsskrivning
Betalningar och faktureringar.
Betalningssäkring
Totalentreprenör, huvudentreprenör, entreprenör, underentreprenör.
Definitioner ROT renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader.
Konsumenttjänstlagen (KtjL)
Reklamationer och garantier

Klicka för att hämta PDF