Om Complana

Complana AB är en liten juridisk byrå, som under åtminstone tjugo år fungerat som juristen Sten Folkessons företag för hans samtliga ärenden och uppdrag som förbundsjurist för Byggmaterialhandlarna i Sverige. Efter att Sten Folkesson avträtt den rollen den 31 december 2017 och lämnat medlemsintresset i förbundet bakom sig vänder han sig nu till mera specifika bolagsintressen och då kommer Complana att få en mera framskjuten plats tillsammans med honom själv.