ABM 07 e-learning

Genom en hel del spetsfundigheter i formuleringarna i avtalet får köparen ut alldeles för mycket. Säljarna måste vara medvetna om köparens förmåner i avtalsvillkoren för att balansera avtalet. 

Arbetshypotesen för arbetet med ABM 07 utbildningen har varit:

”Den som gör fel skall betala för felet,  men ingen har rätt att berika sig på fel”
I denna kurs lär vi ”säljarna” och inte ”köparna”, hur man skall tolka avtalsvillkoren i ABM 07. Det man lär dig genom kursen kommer att betala sig flera gånger om.Vi vill kort sagt att man ”balanserar” upp avtalet.

Kursen är en förinspelad föreläsning, där föreläsaren Sten Folkesson går igenom avtalets alla punkter. Varje punkt är en egen film, så att man enkelt hittar det man söker.

Han visar med exempel och andra pedagogiska medel hur avtalet verkar.

Målgrupp: Proffssäljare, säljare, butiksansvariga, platschefer, reklamationsansvariga m.fl.

Pris: 2.995 kr ex. moms.

Inledande film till e-Learningkursen

Så här tycker Thilo Sterner på Velux om kursen