REKLAMATIONSHANTERING ENLIGT KONSUMENTTJÄNSTLAGEN (KtjL)
Allt sedan bygghandlarna började med sina koncept med Monterat & Klart på ROT marknaden har goodwill-lösningarna för reklamationer ökat så till den grad att lönsamheten har ifrågasatts. Det har sin förklaring i att de som löst tvister och reklamationer har haft mycket bristande kunskaper om lagen.

Konsumenttjänstlagen är den lag som reglerar arbeten och tjänster utförda på fastigheter. Det är en i många stycken mycket svårtolkad lag och det krävs kunskaper och kompetens för att undvika onödiga kostnader.

Lagen är tvingande till konsumentens trygghet och säkerhet vid köp av byggtjänster. För att vara en bra hantverkare som utför byggtjänster, skall man inte bara vara bra hantverkare, man skall också vara en bra affärsman och rådgivare. Detta framgår med önskvärd tydlighet om man läst och förstått lagen.

Kursen är uppdelad i avsnitt för att beskriva varje avsnitt i lagen för sig. På så vis kan man efter att ha läst kursen gå tillbaka och använda inspelningarna som ett slags uppslag att gå tillbaka till när frågor dyker upp.

Det är föreläsningar, med förstärkande texter på alla nyckelord ur lagen. Mellan avsnitten förekommer också kunskapsfrågor hämtade från exempel ur verkligheten. Med detta upplägg väljer man själv att läsa avsnitts vis eller hela kursen på en gång.

Till kursen hör också en LATHUND för reklamationshantering enligt Konsumenttjänstlagen. Den innehåller juristen Sten Folkessons beskrivningar av verkligheten och han tolkar lagen utifrån bygghantverkarens syn och inte konsumentens.

MÅLSÄTTNING

Att den som läst kursen löser reklamationer och utefter de kunskaper de inhämtat och arbetar med effektivare, snabbare och ekonomiskt bättre lösningar. Att de radikalt minskar på goodwill-lösningarna.

MÅLGRUPP.

Säljare, reklamationsansvariga, bygghantverkare, entreprenörer och alla som på ett eller annat sätt arbetar med tjänster till konsumenter.

e-LEARNING.

Kursen är upplagd som en e-learningkurs för individuell kunskapsinhämtning. Kursen går att arrangera som grupp utbildning. Normalt har man två månader på sig att gå igenom hela kursen. Under tiden har man tillgång till support och lärarstöd från Nubit.

Pris: 2.995 kr ex moms.