Affärsidé

affide5

Inom merkantila företag är projekt- och affärsutveckling ett måste för att man skall hänga med i utvecklingen. Man talar om att 80 % av det vi gör idag är förlegat om 10 år, alltså endast 20 % är fortfarande användbart. Då talar vi om den tekniska utvecklingen. Den digitala utvecklingen inom handel går betydligt fortare, lägger man därtill mode, e-handel och tillgång till digital information och annat som också påverkar, förstår nog alla hur snabbt det kan gå.

Vi på Nubit är gärna med er från början och vi tecknar gärna ett samarbetsavtal med er, som garanterar er möjligheten att över en längre tid få levererat utbildning när det behövs och är mest lönsamt. Vi hjälper er med att producera pedagogiskt anpassat utbildningsmaterial som bilder, filmer, texter och levererar så fort som ni vill att det skall gå till alla berörda i företaget. Vi administrerar, kallar, följer upp och för statistik.