VÄLKOMMEN TILL EN NÄTBASERAD UTBILDNING MED NUBIT!

Under de senaste fem åren har vi fått erfara en näst intill explosion av användning av nätet i alla hänseenden. E-handeln tex. har dubblerats varje år och i flera branscher som rese-branschen har näthandeln mer eller mindre helt tagit över. Samma är det med utbildning och kompetensutveckling. Studenter som läser på olika universitet via nätet världen över har mångdubblats. Det är samma sakliga och grundläggande anledning och argument som gör att denna form av leveranser över nätet expanderar så starkt:

  1. Ekonomiska fördelar
  2. Miljöhänsyn
  3. Högre kvalitet
  4. Snabbare
  5. Effektivare

Så är det med nätbaserad utbildning och kompetensutveckling också. Mindre resande sparar på miljön och leder till lägre kostnader, utbildningen kan genomföras snabbare och sparar tid, utbildningen blir effektivare genom att den spelas in och man kan repetera eller gå tillbaka och fler kan gå utbildningen samtidigt oavsett om det är föreläsningar, lärarledda lektioner, grupparbeten, självstudier

NUBIT (nätbaserad utbildning i tiden) är ett relativt nytt bolag med specialinriktning på nätbaserad utbildning som stöd vid affärs- och projektutveckling. Vi inriktar oss i huvudsak på företag eller kedjebolag med många små enheter på många platser i Sverige.

NUBIT;s grundare förbundsjuristen Sten Folkesson och datorteknikern Göran Samuelsson har tillsammans lång erfarenhet av att dels, leverera utbildningar och kurser till hela landet och dels, teknisk erfarenhet av datorer och med distanskommunikation.

NUBIT kan leverera föreläsningar, utbildningar med grupparbeten, e-learningar för egen instudering i hela landet var än studenten än befinner sig. NUBIT använder Adobe Connect som är ett av de allra största programmen i världen med mycket nytänkande och stark utveckling, vilket gör att NUBIT också kan hålla sig i framkanten av tekniska utvecklingen av nätbaserad utbildning och garanterat hålla högsta möjliga kvalitet på både produktionen och leveranserna..

NUBIT är specialinriktad på merkantila verksamheter med handel och affärer. Byggmaterial-handeln, leverantörer till bygghandeln, samt deras kunder bestående av regionala och mindre bygghantverkare eller byggbolag (SME) utgör idag basen för verksamheten.

Välkomna!

Sten Folkesson                                  Göran Samuelsson

 Sten helfigurGöran helfigur