E-learning kurs REKLAMATIONSHANTERING STEG 2

Självinstruerande kurs som var och en läser när man själv kan och har möjlighet till. Kurs som ger särskilt mycket för personal inom byggmaterialhandeln som arbetar direkt med reklamationshantering. Kursen ligger på Kunna nivån . Den rekommenderade och estimerade tiden för genomgång är 8 timmar.

Klicka på bilden för att häma PDF