ENTREPRENADJURIDISK GRUNDKURS

Innehåller en översikt över alla gällande lagar inom entreprenadjuridiken som exempelvis PBL, KtjL, AML,
AvtL, KöpL m.m.
8 timmar seminarium.
Kursintyg

Klicka på bilden för att hämta PDF