BYGG- & MONTERINGSTJÄNSTER (B&M) e-learning

Denna kurs i BYGG- & MONTERINGSTJÄNSTER (B&M) har tillkommit sedan jag, som förbundsjurist för Byggmaterialhandlarna summerat all rådgivning och konsultation som jag lämnat till medlemmarna i Byggmaterialhandlarna.  Innehållet i Lathunden B&M är allmängiltigt för alla som arbetar med, eller saluför bygg- & monteringstjänster (B&M) vid försäljning av varor till konsumenter på den så kallade ROT marknaden d.v.s. på den konsumentmarknaden som handlar om renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader.

Pris: 2.995 kr ex moms.