Erfarenhet

Under alla dessa år har Sten Folkesson samlat en mycken gedigen och värdefull kunskap och kompetens om byggmaterialhandelns juridiska hjärtefrågor. Byggmaterialhandeln är unik med sitt mycket breda sortiment som säljs till allt ifrån konsumenter till stora rikstäckande byggföretag. Byggmaterialhandeln ”äger” vanligtvis inte de varor de säljer och köper och säljer därför varorna i samma skick i samma förpackningar och med samma information, som i stort sett alla aktörer gör. De är vad man kallar återförsäljare (åf). Det har också inneburit att Complana AB med Sten Folkesson också har haft en stor betydelse för leverantörerna i branschen.

I denna fabulösa handel har Sten Folkesson och bolaget Complana AB fungerat, som ombud i tvistemål i nästan 100 ärenden, varit medlare i nästan lika många, förhandlat som företrädare för byggmaterialhandeln, gentemot andra förbund, utbildat i nya tillämpliga lagar och delat med sig av sin kunskap inom hela branschen.

Samtidigt som Sten Folkesson varit förbundsjurist har han också varit rådgivande och konsulterande jurist med uppdrag mellan Complana AB och uppdragsbolagen. De bolagen som han konsulterat och varit rådgivare för har varit Beijer Byggmateial, K-rauta, XL Bygg, Optimera Svenska AB och Woody bygghandel.

All denna erfarenhet och kunskap finns samlad i Complana AB och finns fortfarande tillgänglig för de företag som vill ha sådan ordning på de vardagliga köp och säljfrågorna att man vill ha ett avtal med Complana AB och Sten Folkesson som deras rådgivande och konsulterande jurist.