ABS 18 e-learning

Sten går igenom avtalet punkt för punkt och berättar vad som är viktigt att tänka på i varje del.

Juridisk genomgång av samtliga punkter som bör fyllas i när man avtalar om uppdrag för konsumenter med småhusentreprenader, som t ex tillbyggnad eller nybyggnad. Genomgång av relevanta paragrafer i konsumenttjänstlagen (KtjL). Målsättning att minska konflikter mellan bygghantverkare och konsumenter.

Pris: 1.695 kr ex moms.

Inledande film till e-Learningkursen