BYGGEKONOMI 

Många startar sina byggföretag utan att ha fått kunskap om grunderna i företagsekonomi. Ekonomi betyder ”hushållning om knappa resurser”. Det är vad denna kurs handlar om. Hur man hushåller ekonomin i små- och medelstora byggföretag.

Under kursen får man en spegling av det mest viktiga elementen som påverkar ekonomin i bolaget. Kursen tar upp Kalkylering, logistik, ekonomisk planering, analys med jämförtal, goodwill, fakturering och betalningssäkring m.m.

De som gått kursen säger alla att den var lätt att ta till sig och att den har förändrat synen och inställningen till den egna ekonomin i det egna företaget.

Det är en enda dag i byggarens liv som kan förändra hela framtiden. Inget är viktigare än att ha kontroll på ekonomin.

Pris: 2.995 kr ex moms.

Klicka på bilden för att hämta PDF