Rådgivning

Sten arbetar med de vardagliga juridiska problemen. De som kostar pengar att lösa. Han arbetar efter arbetshypotesen ”Den som gör fel betalar för felen” – ”Ingen skall ha rätt att berika sig på fel”. Utefter denna arbetshypotes försöker han få ner antal reklamationer och arbetar förebyggande med utbildning och information. Han arbetar efter att adressera kostnaderna för felen till rätt ansvarig på rätt företag. Han arbetar för att reklamationer inte skall kosta mer än vad man avtalat om och inte mer än för den skada som uppkommer genom felet.

I detta arbete ligger en stor ansats att minska på goodwill lösningarna i branschen.

Han arbetar med en långsiktig attitydförändring i branschen där man till slut ökat kunskapen och kompetensen i företagen att hantera reklamationskostnaderna, så att man ökat vinsten före skatt med 3 % av omsättningen och fått ner kostnadsnivån till minimum., eller så nära verkligheten som möjligt.

BOLAGETS EGEN RÅDGIVANDE OCH KONSULTERANDE JURIST.

Genom ett årsavtal knyts Sten och Complana AB upp till bolaget med alla de juridiska lojaliteter som anstår ett ombud. Det betyder också att Sten officiellt mot tredjeman får en sk. ställningsfullmakt att inom viss avgränsad juridik svara för bolagets intressen. Samtidigt kan anställda nyttja denna funktion i det dagliga arbetet och få snabba svar som också stämmer med bolagets polysies. Sten arbetar direkt under firmatecknaren, vanligtvis verkställande direktören eller motsvarande.