AB 04 e-learning

Juridisk genomgång av samtliga punkter som bör fyllas i när man avtalar om uppdrag mellan näringsidkare om entreprenader enligt Allmänna bestämmelser AB04. Genomgång av relevanta paragrafer i AB 04. Målsättning att minska konflikter mellan avtalsparterna.

Pris 1.695 kr ex moms.