KURSER

NUBIT levererar utbildning på distans på det mest effektiva sätt som finns för det tillfället behovet är som allra störst. Det är inte så att ni alltid kan hitta färdiga och klara utbildningar hos oss, att vi till alla situationer har ett färdigt och klart program. Vi har det också, de kurser vi själva tagit fram för egen räkning är sådana som vi kommer att presentera här. Det är för att vi själva har sett ett mycket starkt behov. Vi producerar och levererar också egna utbildningar som är grundade på lag eller författningar. Alltså att lagen föreskriver att man skall ha gått en kurs för att få mandat att göra något som tex. BAS u&p (Byggarbetsmiljösamordnare).

Affärsidén är att vi skall kunna leverera väl anpassade kurser till affärs- och projektutveckling till ett anpassat pris och med beräkningar av ROI. Vad menas med detta?

Låt oss säga att ett företag som aldrig sålt färg skall börja och sälja färg (affärsutveckling). Bolaget har femtio filialer över hela landet och det är minst två personer på varje ställe som blir berörda av detta. Man har lagt en försäljningsbudget för ett år framåt. Hundra personer kommer att blir berörda. Alla skall börja v 31 samtidigt.

Om NUBIT får ett sådant uppdrag drar man omedelbart igång med projekteringen av utbildningen och kompetensutvecklingen.

_GSM0813oval

 • Projektering.

Under denna fas tar NUBIT fram allt vad man behöver veta om färg. Hela kunskapsmassan delas in i tre steg a) vad man måste Känna till , vad man behöver Kunna och vad de ansvariga skall Behärska för att affärsutvecklingen skall bli så lyckad som man planerat. NUBIT presenterar en utbildningsplan som man skall besluta om.

 • Producering.

Som andra moment producerar NUBIT de kurser och utbildningar som man beslutat om. Man filmar, spelar in ljud, producerar PP bilder, skriver manus, kontaktar utbildare, sätter in pedagoger. Kort sagt producerar man nu innehållet i kurserna vare sig dessa skall handla om workshops i grupp, föreläsningar, e-learningar m.m.

 • Administrering.

Nästa moment i affärsutvecklingen mot att sälja färg som man aldrig har gjort tidigare är att ta kontakt med alla tvåhundra som blir berörda och kalla dom till utbildningar och kurser. Man kallar föreläsare, lärare och elever och sammanför dem i det ”digitala klassrum” där alla får en inloggning för att komma in  till kurserna. I detta klassrum finns all kurslitteratur som man skall gå igenom. I administrationen ingår också att föra statistik, beräkna ROI och följa upp resultatet.

 • Leveranser.

Leveranserna kan nu påbörjas. Allt är förberett och klart. Alla vet vad man skall göra. Nu kan vi börja leverera till alla hundra berörda i stort sett samtidigt. Nu skall vi göra alla fullt kompetenta att möta kunderna. Från första dagen skall alla nu Känna till, Kunna eller Behärska allt vad man behöver för att sälja färg. Alla kanske skall lyssna på en föreläsning med PP bilder från leverantören, man skall kanske gå en egen utbildning (e-learning) om kemiska miljöaspekter av färg. Man måste kanske gå på workshops för att lära sig färgskalor och hur man blandar färg etc. Det finns inga begränsningar i vad man kan behöva göra.

 • Resultatberäkning ROI

Hela processen avslutas efter ett år med att man går igenom resultatet av affärsutvecklingen. Låt oss då som exempel säga att alla berörde på något sätt beräknas vara full kompetenta från första dagen och därför beräknas kunna sälja 800 000 kronor per man. Det blir 80 000 000 kronor totalt. Investeringen för att alla skall kunna sälja så mycket som man budgeterat från dag ett och ett år framåt är 50 000 kronor per person, det blir totalt 5 000 000 kronor. ROI resultatet blir då enkelt beskrivit eller som ROI formell:

uträkning_ROI

Det är för sådan process som ovan beskrivits som NUBIT är som bäst. Det är då vi är en del av er affärs- och projektutveckling. Om ni vill ha en leverantör som ni kan lita på skall ni teckna ett samarbetsavtal med oss. Vi lämnar er inte i sticket vi tar ansvar för resultat och vi vet hur viktigt där är att alla som deltagit (lärare, utbildningskonsulter, material och annat) finns tillgängligt under processen. Vi arbetar långsiktigt och levererar inte ”utbildningsfyrverkerier som snabbt brinner upp” utan att ha gjort någon nytta.

Så vill vi helst jobba! Men ni kanske vill börja med delar av processen. Det har vi inget emot !

De kurser ni ser på vår hemsida är sådana som tusentals har gått och som NUBIT själva producerat och levererar. Kanske finns det något där som skulle passa.

Utan att slå oss för bröstet allt för mycket, är vi kända för våra utbildningar inom handelsrätt, konsumenträtt, avtalsrätt, köprätt, miljö, arbetsmiljö, entreprenadjuridik m.m. Som förbundsjurist för Byggmaterialhandlarna har vi djupa och breda kunskaper som vi gärna delar med oss till andra.

Vi ser inga som helst hinder att leverera alla typer av utbildningar och kurser via nätet, som tidigare endast genomfördes vid fysiska träffar. Pröva oss!

Vi ordnar:

 • Föreläsningar
 • Lektioner
 • Informationsmöten
 • Konferenser
 • Seminarium
 • E-learning kurser och utbildningar för egna, eller självstudier.
 • Workshops

NÄTBASERAD UTBILDNING I TIDEN (NUBIT)

 • Vi har KUNSKAPEN, TEKNIKEN och FÖRMÅGAN!
 • Du måste VÅGA, ha NÄTANSLUTNING och en DATOR!