ROI PROCESSEN

Vi på NUBIT vill gärna kunna påvisa att våra teorier om att vårt deltagande i affärs- och projektutveckling är lönande och skall kunna betraktas som investeringar för framtiden och för utvecklingen av bolagen. Eftersom vårt deltagande handlar om kompetensutveckling och kunskapsutveckling av de som deltar i affärs- eller projektutveckling finns det inte många metoder att mäta effekterna av dessa program. Vi på NUBIT har själva lärt och praktiserat en mätmetod som är allmänt vedertagen runt om i världen och det är ROI = RETURN on INVESTMENT in TRAINING and PERFORMANCE IMPROVEMENT PROGRAMS.

ENKELHET
I princip handlar det om att sätta upp vad de utbildnings-, tränings- och kompetensutvecklings programmen har kostat bolaget i förhållande till resultatet för de projekt och den affärsutveckling som dessa program har tjänat. Vi talar då monitärt, eller om pengar. Det gäller att översätta så mycket man kan i kronor.

Naturligtvis, har dessa program en annan effekt också som kan vara nog så bra som tex. kundnöjdhet, personalintryck, teambildning m.m. men det är sådana saker som kan vara svåra att sätta pengar på. Men de går att mäta genom enkätundersökningar. Därför är det inte helt ovanligt att man mäter även dessa effekter.

VARFÖR MÄTA?
Ja, varför vill man mäta. Många har startat olika affärsutvecklingsprojekt men inte givet de riktiga förutsättningarna. Många slutar med att man bara konstaterar ”det var inget för oss” eller ”det var inte alls så lönsamt som vi trodde”. När man fattar beslut om nya utvecklingar bör man också ta hänsyn till kostnaderna för att ge de riktiga förutsättningarna för en bra utveckling, vad det kostar att få alla anställda med sig i projekten och öka produktiviteten. ROI har blivit den metod som ansvarfulla chefer väljer för att redovisa hur projekten gått. Motorn för ROI är dessa chefer som vill ha en ordentlig redovisning av hur pengarna har använts för utveckling av personalresurserna. En del lägger in kostnaderna i redovisningen som en investering i personalen och gör ”personalekonomiskt bokslut”.

Använder man samma mätmetod varje gång får man en bra resultatuppföljning som kan visa vilka projekt- och vilken affärsutveckling som har varit mest lönsam och därmed ge vägledning om vilken riktning bolaget skall ta.

FINGRET I VÄDRET!
Det är alldeles för mycket pengar och allvar i dessa satsningar på framtiden för att man bara skall ”blöta fingret och sätta det i vädret och gissa”. Vi på NUBIT är medvetna om att det finns ”spelare” eller personer med fallenhet för affärer, som ofta kallas för entreprenörer. De sätter igång projekt efter projekt och någon gång lyckas de också. Vi på NUBIT har sett alldeles för många misslyckanden i de affärskedjor som finns i landet.

SÖK OSS FÖR SAMARBETE ÖVER TIDEN!