REKLAMATIONSHANTERING ENLIGT KONSUMENTTJÄNSTLAGEN (KtjL)

Genomgång av Konsumenttjänstlagen (KtjL). Reklamationshantering och garantiåtaganden.

Definitioner på vad är en tjänst. Special inriktad för kurs för tjänster på fastigheter och till konsument.

Föreläsning 4 timmar

Pris inklusive Lathund för Konsumenttjänstlagen och support (KtjL) 1600 kronor.