REKLAMATIONSHANTERING ENLIGT KONSUMENTKÖPLAGEN (KKL).

Genomgång av Konsumentköplagen (KKL). Reklamationshantering med Allmänna Reklamationsnämnden. Viss branschanpassning kan förekomma.

Föreläsning 4 timmar

Pris inklusive Lathund för Konsumentköplagen (KKL) 1600 kronor.