BYGGEKONOMI 1

Seminarium en dag med workshop i mindre grupper
Kalkylering
Logistik
Betalning och betalningssäkring.
Fast pris, takpris/cirkapris eller löpande räkning.

Klicka på bilden för att hämta PDF